AED TRAINING

 

De Automatische Externe Defibrillator (AED) hangt inmiddels op zeer veel plaatsen en misschien zelfs wel bij u in het clubgebouw. Met dit apparaat kun je de gevolgen van hartfalen beperken. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk mensen te trainen hoe je met zo'n AED om moet gaan.

Sportbedrijf Leiden zorgt ervoor dat uw leden getraind worden. Dit kan met alleen leden van uw eigen club, maar kan ook gecombineerd worden met andere verenigingen.

De training is in principe op een avond en duurt 2,5 tot 3 uur en hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

U kunt uw interesse kenbaar maken bij Rik van der Geest van de gemeente Leiden via r.vandergeest@leiden.nl

Kalender