Buma Stemra

In de Auteurswet van 1912 is geregeld dat bij gebruik van een compositie of liedtekst toestemming van de geestelijk eigenaar (componist of tekstschrijver) nodig is en dat er een financiele vergoeding voor moet worden betaald. In Nederland is Buma - Stemra de organisatie die de belangen op het gebied van auteursrecht van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers behartigt. Vrijwel alle componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers in Nederland zijn rechtstreeks aangesloten bij Buma - Stemra.

Iedereen die buiten de familie- of vriendenkring muziek ten gehore brengt, moet daarvoor betalen, dat geldt ook voor sportverenigingen. Ook als het 'slechts' om achtergrondmuziek gaat of als het om een eenmalige gelegenheid gaat, zoals een feest van uw vereniging.

Als iemand muziek wil draaien of spelen in huiselijke kring, bij bruiloften en familiebijeenkomsten, dat hoeft er niet betaald te worden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Buma Stemra