Drank- en Horecawet

Verantwoord alcohol schenken in sportkantines

Voor een vitale en sportieve Nederlandse samenleving is het van essentieel belang dat alcoholmisbruik in Nederland wordt tegengegaan. Alcoholmisbruik is een serieus probleem, waarbij alcoholmisbruik onder jongeren een grote bron van zorg is. In dat kader is NOC*NSF actief betrokken bij het vestigen van de nieuwe norm dat er onder de 18 geen alcohol wordt geschonken.

De nieuwe Drank- en Horecawet biedt voor zowel sportverenigingen als gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Deze nieuwe wet is een goede aanleiding om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdiend.

 

Op de site van NOC/NSF staan de belangrijkste zaken rondom alcohol en Sport keurig op een rij. 

 

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Als er in de kantine barvrijwilligers alcohol verstrekken, dan moet de vereniging ervoor zorgen dat deze vrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) krijgen. Doel van deze instructie is kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van probleemsituaties, bewustworden van de problematiek en stimulering van meningsvorming. Aan de IVA is geen diploma gekoppeld, er is wel een bewijs van deelname. De IVA wordt bij voldoende deelname door de gemeente Leiden gegeven. Een IVA duurt een dagdeel. De vereniging moet een registratie bijhouden van de barvrijwilligers die ge├»nstrueerd zijn.

De IVA kan ook digitaal behaald worden. Er wordt dan een test gedaan die bestaat uit twintig vragen. Bij het succesvol afronden van die test krijgt de barvrijwilliger een certificaat op naam die hij/zij kan printen.