Hygiëne Code

De Warenwet is gemaakt om te waken over de gezondheid van de burger en probeert te voorkomen dat er levensmiddelen worden geproduceerd en verstrekt die schadelijk voor de volksgezondheid zijn.

De Warenwet is dus ook van toepassing voor iedere sportvereniging die een eigen kantine exploiteert en waar levensmiddelen worden bereid en verkocht. De Warenwet verplicht al die sportverenigingen zich aan de regels van een hygiënecode te houden.

 

Sportkantines vallen onder de Hygiënecode voor de horeca. De Hygiënecode voor de horeca kan de sportvereniging op maat voor zichzelf vaststellen op internet. U voldoet aan de wetgeving als u werkt volgens de modules die voor u van toepassing zijn. U dient aantoonbaar voedselveilig te werken.

 

U vindt de nieuwe Hygiënecode voor de horeca hier op de website van het kenniscentrum horeca. U kunt hem gratis samenstellen, inzien en downloaden.

 

Als sportvereniging dient u een exemplaar van deze code in de kantine te hebben liggen!