http://sportstadleiden.nl/50_

50+ EN/OF CHRONISCH ZIEKEN

Verschillende partijen bieden mogelijkheden speciaal voor mensen van 50+ die willen bewegen. In de linkerbalk ziet u de mogelijkheden.

 

Voor mensen die chronisch ziek is er vaak een speciaal sportaanbod. Ook dit staat aan de linkerkant in de rode balk.