http://sportstadleiden.nl/politiek_en_sport

Politiek en Sport

In de linkerkolom vindt u, onder hun naam, het standpunt over sport van de Leidse politieke partijen, zoals opgenomen in hun actuele verkiezingsprogramma. Tevens kunt u zien wie hun sportwoordvoerder is. Van hier niet genoemde partijen zijn geen programma's en of standpunten of uitspraken betreffende de sport te vinden.

 

 

Voor de kadernota Sport en Bewegen 2012-2017 en de bijlage, klik hier