Subsidies

Sportverenigingen zijn qua inkomsten voornamelijk afhankelijk van hun leden en sponsoren. Het grootste deel gaat op aan vaste rekeningen en aan grote incidentele uitgaven. Deze uitgaven drukken op de begroting en voor onderhoud of nieuwbouw van accommodaties is dan een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar. In dat geval is het aanvragen subsidie onvermijdelijk.

 

De gemeente Leiden kent een tweetal subsidie-regelingen voor de sport:

Jeugdsportsubsidie en Sportevenementensubsidie.

Voor informatie over deze subsidie-regelingen verwijzen we u naar de website van de gemeente Leiden dat gaat over Sportsubsidies.

Subsidie voor een sportevenement