TOPSPORT LEIDEN

Stichting Topsport Leiden (hierna STL) is een organisatie die topsporters en topsportverenigingen uit Leiden ondersteunt om hun topsport-ambities waar te maken.

 

STL  doet dit door deze verenigingen facilitair, organisatorisch, promotioneel, met kennis en, daar waar mogelijk financieel, bij te staan.

 

STL legt verbindingen tussen verenigingen, bonden, onderwijsinstellingen en deskundigen of andere partijen die van nut kunnen zijn in de ontwikkeling van topsport.

 

STL ondersteunt de verenigingen bij de directe of indirecte werving van structurele  sponsoring.

 

STL stelt zich tot doel een topsportklimaat in Leiden te ontwikkelen waarin sportverenigingen zich kunnen ontwikkelen tot sterke clubs die blijvend op hoog niveau kunnen acteren, met als fundament een sterke breedtesportcomponent.

 

 

 Voor de website, klik hier: http://www.topsportleiden.nl

Kalender