TOPSPORT TALENTSCHOOL

Op een Topsport Talentschool krijgen geindiceerde toptalenten in sport de kans om hun topsportcarriere te combineren met hun schoolcarriere. Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om sport te combineren met school zonder dat de resultaten er onder lijden.

 

Op een Topsport Talentschool krijgen deze talenten de mogelijkheid om het schooldiploma op het voor hen hoogst haalbare niveau te halen, naast alle trainingsarbeid de verricht moet worden.

 

Sinds 1 maart 2010 geldt het nieuwe statustoekenningssysteem van NOC*NSF. De talentendatabase van NOC*NSF wordt gevuld door de sportbonden. Een sporttalent krijgt van zijn of haar bond de status van B (Belofte), NT (Nationaal Talent) of IT (Internationaal Talent) en komt hiermee in aanmerking voor faciliteiten.

 

Het Leonardo College in Leiden is zo'n Topsport Talentschool.

 

Contact: dhr. M. Peetsold

mpee@davinci-leiden.nl

 

www.davinci-leiden.nl

Kalender