VERKLARING OMTRENT GEDRAG

Om de kans op onwenselijk gedrag te verkleinen is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook in 2014 door de verenigingen te declareren, zodat het Rijk deze voor u betaalt.

 

Op de website van NOC/NSF staat de regeling uitvoerig uitgelegd.

 

In een eerdere Sportinfo van Sportbedrijf Leiden was deze informatie over de VOG te lezen.

 

Kalender