WET- EN REGELGEVING

De belangrijkste wetten die voor de (sport)verenigingen van toepassing zijn staan links in de rode balk.