Wet op de Kansspelen

Wat is een kansspel/prijsvraag?

Een spel valt onder de noemer "kansspel" als de deelnemers géén (overwegende) invloed op de uitslag uit kunnen oefenen. De uitslag wordt door het lot bepaald. Dit is heel duidelijk bij een loterij of een bingo, maar geldt bijvoorbeeld ook bij oplossingen van kruiswoordpuzzels waarbij uit de goede inzendingen aselect een winnaar wordt getrokken. De oplossingen verschillen namelijk niet van elkaar en er is geen jury die de leukste of de beste oplossing bepaalt. Als de deelnemer wel invloed heeft op de uitslag (zoals wie bedenkt de leukste naam voor het nieuwe clubhuis) dan wordt er gesproken van een "prijsvraagactie". Door zo leuk of zo origineel mogelijk te zijn heeft de deelnemer de kans om invloed op de uitslag uit te oefenen.

Mag een vereniging zomaar een kansspel of prijsvraag organiseren?
Een sportvereniging heeft een vergunning nodig als iets georganiseerd wordt dat:

  • volgens de wet een kansspel is;
  • een prijsvraag is waarbij de hoogste prijs die iemand kan winnen hoger is dan €2300,-.


Incidentele loterij
Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan €4500,- is een vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de sportvereniging is gevestigd. Boven de € 4500,- is een vergunning van het ministerie van justitie vereist.

Voorwaarden waaraan een gewone loterij moet voldoen:

  • de doelstelling van de loterij moet van algemeen belang zijn voor de vereniging
  • de feitelijke kosten voor de loterij mogen niet meer bedragen van 40% van de opbrengst van de verkochte loten. Bij deze uitgaven moet gedacht worden aan zaken als drukkosten, prijzen, advertentiekosten, notariskosten, e.d.


Bingo
Een bingo is een kansspel dat kan worden georganiseerd door een sportvereniging die tenminste drie jaar bestaat. De waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan € 350,- en per bijeenkomst niet meer dan €1400,-. Voor een bingo hoeft geen vergunning aangevraagd te worden. De bingo moet wel uiterlijk veertien dagen van tevoren worden aangemeld bij de gemeente. Een gemeente heeft het recht om voorschriften voor de bingo vast te stellen.

Prijsvraag
Een sportvereniging mag een prijsvraag organiseren. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan €2300,- is geen vergunning nodig. Hogere bedragen mogen alleen uitgekeerd worden als met de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang gediend wordt. Tussen de € 2300,- en de € 4500,- moet bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Boven de
€ 4500,- moet een vergunning bij het ministerie van justitie aangevraagd worden.